Sociala verkstäder

Inte bara producent av lekstugor

Men vi har också en tydlig social profil
Vi anser att vi som företag har skyldighet att ta ett socialt ansvar. För oss är det inte nog att bygga fantasifulla kvalitetslekstugor. Vi vill också ta ett socialt ansvar och bidra till att göra skillnad. Därför samarbetar vi med sociala verkstäder och en produktionsskola när det gäller tillverkningen av utvalda delar till våra lekstugor.

 

Sociala verkstäder

Slagelse Produktionsskole står för detaljerna
Bland annat samarbetar vi med Slagelse Produktionsskoles målarverkstad, när det gäller målning och dekoration av våra fina bensinpumpar och brevlådor till lekstugorna. Slagelse produktionsskole är en utbildningsinstitution som ger unga människor, som haft svårt att genomföra en traditionell utbildning, en möjlighet att komma igång på arbetsmarknaden.

Samarbete med sociala verkstäder
Därutöver söker vi hela tíden nya samarbetspartners från sociala verkstäder, så människor med fysiska eller psykiska handikapp får möjlighet att vara en del av arbetsmarknaden och därigenom öka livskvaliteten.

Vi gör skillnad - de gör skillnad
Vi är glada över våra samarbetspartners och vill, i alla de sammanhang där vi har möjlighet, bidra till en bred och öppen arbetsmarknad - också för människor med utmaningar eller begränsade möjligheter!

Det gör skillnad för oss!
Ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår sociala profil, eller om du känner till en verkstad eller ett projekt som skulle vilja skapa lekstugor tillsammans med oss.
info@legehytten.dk