Edinburgh

Lekstuga Edinburgh

Edinburgh är en fantastisk riddarborg, som ger möjlighet till många lektimmar.

Bredd: 120 cm | Längd: 204 cm | Höjd: 220 cm
DKK 9 950:-

Denna helt unika riddarborg är en fantastisk utgångspunkt för riktigt många timmars rolig lek.
Den är inte bara en lekstuga, utan en hel lekplats.
Det finns en dörr i skiljeväggen på borgen, så den innersta delen kan fungera som fängelse. Man kommer till riddarborgen via en vindbrygga. Vindbryggan är fastmonterad i grunden. Man kommer upp på riddarborgens tak via en stege på väggen mitt emot ingången.
För alla riddarborgar följer en borgport med. Det vill säga en ”lekstugedörr” som ingång till riddarborgen.