Placering av lekstugor

Placering och uppställning av lekstugan

Lyckad användning av lekstugan avgörs av var den placeras. Barnen vill vara nära de vuxna när de är i trädgården: nära terrassen under ljumma grillkvällar och vid saftbordet när de leker med kamraterna, nära föräldrarna när de arbetar i trädgården osv.

Det handlar om att placera lekstugan som en integrerad del av livet i trädgården. Vi rekommenderar att uppställning av en lekstuga i trä sker på horisontellt underlag, mycket gärna på flisbelagd mark eller mark med småsten/granitskärvor.

Det är mycket väsentligt för lekstugans livslängd att regnvatten kan rinna bort och att huset inte är i direkt kontakt med jord, gräs eller liknande.

Även om en villaträdgård eller liknande inte alltid tillåter en stor lekplats kan man lätt skapa något spännande till barnen på en mindre yta. Våra hus tar upp c:a 4 kvadratmeter.

eksempelopstilling01